ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍

Qwerty Elemental

ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ଯେପରି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ସର ଡିଜାଇନ୍ ବିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଟିଳ ଭିଜୁଆଲ୍ ଫର୍ମରୁ ପରିଷ୍କାର-ଲାଇନ୍, ସରଳ ଜ୍ୟାମିତିକ ଫର୍ମକୁ ରୂପାନ୍ତର ଦେଖାଏ, Qwerty-elemental ହେଉଛି ଶକ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧତା ଏବଂ ସରଳତାର ପ୍ରତୀକ | ବିଭିନ୍ନ କାରିଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଗଠନମୂଳକ ଇସ୍ପାତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ପାଦର ଭିନ୍ନ ଭିଜୁଆଲ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ବ୍ୟାଗକୁ ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ରୂପ ଦେଇଥାଏ | ବ୍ୟାଗ୍ ର ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଟାଇପ୍ ରାଇଟର୍ ଚାବି ଯାହା ନିଜେ ଡିଜାଇନର୍ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ରିତ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ |

ମହିଳା ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ

Macaroni Club

ମହିଳା ପୋଷାକ ସଂଗ୍ରହ ସଂଗ୍ରହ, ମାକାରୋନି କ୍ଲବ୍, ୧ th ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ମାକାରୋନିଙ୍କ ଦ୍ inspired ାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଲୋଗୋ ନିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିଥାଏ | ମାକରୋନି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ଲଣ୍ଡନରେ ଫ୍ୟାଶନର ସାଧାରଣ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲେ | ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଲୋଗୋ ମାନିଆ | ଏହି ସଂଗ୍ରହଟି ଅତୀତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଗୋର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ନିଜେ ଏକ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ମାକାରୋନି କ୍ଲବ୍ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଡିଜାଇନ୍ ବିବରଣୀଗୁଡିକ 1770 ମସିହାରେ ମାକାରୋନି ପୋଷାକରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଚରମ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଫ୍ୟାଶନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ |

ୱେବସାଇଟ୍

Tailor Made Fragrance

ୱେବସାଇଟ୍ ସୁଗନ୍ଧ, ଚର୍ମର ଯତ୍ନ, ରଙ୍ଗ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଘରର ସୁଗନ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ୟାକେଜିଂର ବିକାଶ ତଥା ଉତ୍ପାଦନରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିବା ଏକ ଇଟାଲୀ କମ୍ପାନୀର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଟେଲର୍ ମେଡ୍ ସୁବାସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା | ୱେବଗ୍ରିଫ୍ ର ଭୂମିକା ହେଉଛି ଗ୍ରାହକ ବ୍ୟବସାୟ କ ategy ଶଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଯାହାକି ବ୍ରାଣ୍ଡ ସଚେତନତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଏବଂ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ୟୁନିଟ୍ ର ଉନ୍ମୋଚନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ସୁଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ, ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ B2B ଅଫରର ସେଗମେଣ୍ଟେସନ୍ |

ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ

Midea Sensia AQC

ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ Midea Sensia AQC ହେଉଛି ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଯାହା ଘରର ଭିତର ଉଭୟ ଶୋଭା ଏବଂ ଶ style ଳୀ ସହିତ ଏକୀଭୂତ କରେ | ଏହା ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବିକ ଜ୍ଞାନକ technology ଶଳ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱ ଆଣିଥାଏ, ଆଲୋକ ଏବଂ ପାତ୍ର ସହିତ କୋଠରୀ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ | ମଙ୍ଗଳ ସେନସର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିଥାଏ ଯାହା ପରିବେଶ ପ read ିପାରିବ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ସ୍ଥିର ରଖିପାରିବ, MideaApp ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବ ସେଟଅପ୍ ଅନୁଯାୟୀ |

ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମୋବାଇଲ୍ ରୋବଟ୍

Pharmy

ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମୋବାଇଲ୍ ରୋବଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ନାଭିଗେସନ୍ ରୋବଟ୍ | ନିରାପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ବିତରଣ କରିବା, ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ରୋଗକୁ ରୋକିବା (COVID-19 କିମ୍ବା H1N1), ରୋଗୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରି ଏହା ଏକ ଉତ୍ପାଦ-ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା | ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଜଟିଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ ବ୍ୟବହାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସହଜ ଆକ୍ସେସ୍ ଏବଂ ନିରାପତ୍ତା ସହିତ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ବିତରଣକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ଡିଜାଇନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ରୋବୋଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡିକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଭାବରେ ଇନଡୋର ପରିବେଶକୁ ଯିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାନ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ପ୍ରବାହ କରିଛନ୍ତି, ଦଳ ସହଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋବଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି |

ଆବାସିକ

Shkrub

ଆବାସିକ ଶ୍ରୀକ୍ରବ ଘର ପ୍ରେମ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା - ତିନି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ | ଘରର ଡିଏନ୍ଏ ଗଠନମୂଳକ ନ est ତିକ ନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ ଯାହା ୟୁକ୍ରେନ ଇତିହାସ ଏବଂ ଜାପାନୀ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ | ଏକ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଉପାଦାନ ନିଜକୁ ଘରର ଗଠନମୂଳକ ଦିଗରେ ଅନୁଭବ କରେ, ଯେପରିକି ମୂଳ ଖଣ୍ଡ ଛାତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଘନ ଟେକ୍ସଚର ମାଟି କାନ୍ଥରେ | ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାର କଳ୍ପନା, ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ସୂତ୍ର ପରି ସମଗ୍ର ଘରେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇପାରେ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ |

କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ |

ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍, ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସହିତ ଆମ ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ କରନ୍ତି | କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଡିଜାଇନର୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିନବ ଉତ୍ପାଦ ଡିଜାଇନ୍, ମୂଳ କଳା କାର୍ଯ୍ୟ, ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ରଣନୀତି ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ | ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଡିଜାଇନର୍, କଳାକାର, ସ୍ଥପତି, ଉଦ୍ଭାବକ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୂଳ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ | ସୃଜନାତ୍ମକ ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅ |