ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍

Corner Paradise

ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭାରୀ ସହରର ଏକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ସାଇଟ୍ ଅବସ୍ଥିତ, ଚଟାଣର ଲାଭ, ସ୍ଥାନିକ ବ୍ୟବହାରିକତା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବାବେଳେ ଏହା କୋଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼ିଆରେ କିପରି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆରମ୍ଭରେ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି | ଭଲ ଆଲୋକ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଗଭୀର ଅବସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିବାବେଳେ ବାସସ୍ଥାନର ଗୋପନୀୟତାକୁ ବ increase ାଇବା ପାଇଁ, ଡିଜାଇନର୍ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଏକ ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ | , ସବୁଜ ଏବଂ ଜଳ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ |

ଆବାସିକ ଘର

Oberbayern

ଆବାସିକ ଘର ଡିଜାଇନର୍ ବିଶ୍ believes ାସ କରନ୍ତି ଯେ ଜାଗାର ପ୍ରଚୁରତା ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ inter ସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡିତ ତଥା କୋଡପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍, ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ପରିବେଶର ଏକତାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ | ଅତଏବ ବିପୁଳ ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ପୁନ yc ବ୍ୟବହୃତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ, ଧାରଣାଟି ଡିଜାଇନ୍ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ବସ୍ତୁତ ized, ଘର ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମିଶ୍ରଣ, ପରିବେଶ ସହିତ ସହଭାଗୀ ହେବାର ଏକ ଡିଜାଇନ୍ ଶ style ଳୀ ପାଇଁ |

ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ

Math Alive

ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ ଡାଇନାମିକ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ ମୋଟିଫ୍ ମିଶ୍ରିତ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶରେ ଗଣିତର ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଭାବକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରେ | ଗଣିତରୁ ପାରାବୋଲିକ୍ ଗ୍ରାଫ୍ ଲୋଗୋ ଡିଜାଇନ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲା | ଅକ୍ଷର A ଏବଂ V ଏକ ନିରନ୍ତର ରେଖା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଏହା ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେ ଗଣିତରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଗଣିତରେ ୱିଜ୍ ପିଲା ହେବାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ | ମୂଖ୍ୟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଗୁଡିକ ବିସ୍ତୃତ ଗଣିତ ଧାରଣାକୁ ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସରେ ରୂପାନ୍ତର କରିବାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ | ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବରେ ବୃତ୍ତିଗତତା ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମଜାଳିଆ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସେଟିଂକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ .ାନ ଥିଲା |

ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ

Biroi

ଅଳଙ୍କାର ସଂଗ୍ରହ ବିରୋଇ ହେଉଛି ଏକ 3D ମୁଦ୍ରିତ ଅଳଙ୍କାର ସିରିଜ୍ ଯାହା ଆକାଶର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଫିନିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯିଏ ନିଜକୁ ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ପାଉଁଶରୁ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ | ଗଠନକୁ ଗଠନ କରୁଥିବା ଗତିଶୀଳ ରେଖା ଏବଂ ଭରୋନୋଇ pattern ାଞ୍ଚା ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବିସ୍ତାରିତ ଫିନିକ୍ସକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ ଯାହା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଗ୍ନିରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଉଡିଯାଏ | ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ନମୁନା ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ | ଡିଜାଇନ୍, ଯାହା ନିଜେ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଏ, ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆଙ୍କି ଆଗକୁ ବ step ିବାକୁ ସାହସ ଦେଇଥାଏ |

କଳା

Supplement of Original

କଳା ନଦୀ ପଥରରେ ଧଳା ଶିରା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକରେ ଅନିୟମିତ s ାଞ୍ଚାକୁ ନେଇଥାଏ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନଦୀ ପଥରର ଚୟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଲାଟିନ୍ ଅକ୍ଷର ଆକାରରେ ପ୍ରତୀକରେ ପରିଣତ କରେ | ପଥରଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପାଖରେ ସଠିକ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଏବଂ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ | ଭାଷା ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କେତଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଅଛି ତାହା ପାଇଁ ଏକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଏ |