ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍

Kuniichi

ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାରମ୍ପାରିକ ଜାପାନୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ Tsukudani ଦୁନିଆରେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା | ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭୂମି ଉପାଦାନକୁ ମିଶାଇ ଏକ ସୋୟା ସସ୍-ଆଧାରିତ ଷ୍ଟିଡ୍ ଡିସ୍ | ନୂତନ ପ୍ୟାକେଜରେ ନଅଟି ଲେବଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଜାପାନୀ s ାଞ୍ଚାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରିବା ଏବଂ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବାର ଆଶଙ୍କା ସହିତ ନୂତନ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଲୋଗୋ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Kuniichi, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Katsunari Shishido, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : COCODORU.

Kuniichi ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |