ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ରେସଲେଟ୍

June by Netatmo

ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଜୁନ୍ ହେଉଛି ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କୋଚିଂ ବ୍ରେସଲେଟ୍ | ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବ୍ରେସଲେଟ୍ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜର ମାପ କରିଥାଏ | ଏହା ଉପଭୋକ୍ତା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଏକ ସାଥୀ ଆପ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହାକି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କର ଚର୍ମକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିବେ | ଜୁନ୍ ଏବଂ ଏହାର ସାଥୀ ଆପ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଏକ ନୂତନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଜୁନ୍ ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ରେ UV ତୀବ୍ରତା ଏବଂ ଦିନସାରା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅବଶୋଷିତ ସମୁଦାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଟ୍ରାକ୍ କରେ | ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଅଳଙ୍କାର ଡିଜାଇନର୍ କାମିଲ୍ ଟୁପେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହୀରା ର ଆତ୍ମା ସହିତ ନିର୍ମିତ, JUNE ଏକ ବ୍ରେସଲେଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରୋଚ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧାଯାଇପାରିବ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : June by Netatmo, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Netatmo, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : .

June by Netatmo ସ୍ମାର୍ଟ ବ୍ରେସଲେଟ୍

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |