ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ପ୍ରଦୀପ

Idiomi

ପ୍ରଦୀପ ଇଡିଓମି; ଏହାର ତିନୋଟି ଆକାରରେ ଏକ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଆଲୋକର ଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ ଏବଂ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରକୃତ ନୂତନ ଆଲୋକ ସହିତ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିବ | ଏହା ଆଲୋକର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିର ମାଧ୍ୟମ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ | ଏହି ପ୍ରଦୀପ ଧାଡ଼ି ଏବଂ ଆକୃତିର ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାଣ୍ଡକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ | ଇଡିଓମି ମଣିଷକୁ ଦ day ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଭାବନା ଏବଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏସକର୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏହା, ଏଲଇଡିର ଅଭିନବ ସମ୍ଭାବନା ଯୋଗୁଁ, ଏହାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖାଇପାରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Idiomi, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Nicolò Caruso, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Nicolò Caruso.

Idiomi ପ୍ରଦୀପ

ଏହି ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |