ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍

Handbags 3D

ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍ ମାରିଏଲା କଲଭେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆତ୍ମା ଆଧୁନିକ, ନାରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ସରଳ, ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପରିଭାଷିତ କରିପାରିବ, ସମାପ୍ତି ଏବଂ ବିବରଣୀରେ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ସହିତ | ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗ୍ରହରେ ଜ organic ବ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଫର୍ମର ମିଶ୍ରଣକୁ ଆଲୋକିତ କରେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଜୀବନ୍ତ ରଙ୍ଗ ସହିତ ବ anced ଼ାଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସେହି ଛାପକୁ ଏତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ | ଏହା ଏକ ନୂତନ ଶ style ଳୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ବର୍ଣ୍ଣିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଚମଡ଼ା, କାନଭାସ୍, ନିଓପ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯତ୍ନରୂପେ ମନୋନୀତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସାମଗ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Handbags 3D, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Mariela Calvé, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : Mariela Calvé.

Handbags 3D ହ୍ୟାଣ୍ଡବ୍ୟାଗ୍

ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ମହାନ ଡିଜାଇନ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂରଚନା ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |