ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଶୋ’ରୁମ୍

Segmentation

ଶୋ’ରୁମ୍ ଜାଗାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଜୋତାର ନରମ ଧାଡିଗୁଡିକ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚମତ୍କାର ଜୋତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ To କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଛାତ ଏବଂ ଆଠଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉପାଦାନ, ଯେତେବେଳେ ମନୋବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମୋରଫ୍ ଲାଇନ ସହିତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Segmentation, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ayhan Güneri, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : EUROMAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.STİ.

Segmentation ଶୋ’ରୁମ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |