ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଡିଜାଇନ୍ ପତ୍ରିକା |
ଶୋ’ରୁମ୍

Segmentation

ଶୋ’ରୁମ୍ ଜାଗାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଜୋତାର ନରମ ଧାଡିଗୁଡିକ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ | ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚମତ୍କାର ଜୋତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ To କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରର ଛାତ ଏବଂ ଆଠଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉପାଦାନ, ଯେତେବେଳେ ମନୋବଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମୋରଫ୍ ଲାଇନ ସହିତ ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରେ |

ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମ : Segmentation, ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ନାମ | : Ayhan Güneri, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନାମ : EUROMAR İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.STİ.

Segmentation ଶୋ’ରୁମ୍

ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରସ୍କାରର ବିଜେତା | ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୂତନ, ଅଭିନବ, ମୂଳ ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିଜାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କର ଡିଜାଇନ୍ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଦେଖିବା ଉଚିତ |

ଦିନର ଡିଜାଇନ୍ |

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଡିଜାଇନ୍ | ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ | ସର୍ବୋତ୍ତମ ଡିଜାଇନ୍ |

ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ସମାଜ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯାହା ଡିଜାଇନ୍ରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଆଜି, ଆମେ ଏକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଖୁସି, ଯାହା ଏକ ସକରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣେ | ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଅଧିକ ମହାନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ | ବିଶ୍ worldwide ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡିଜାଇନର୍ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂତନ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଗୁଡିକ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ |